Inkeerregeling verhoogt belastingopbrengsten

Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer 12 miljard euro verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft 2,1 miljard euro aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd. Dat… Read More »Inkeerregeling verhoogt belastingopbrengsten

MOSS-regeling voor buitenlandse btw

Btw en diensten Sinds 2015 wordt bij het verlenen van digitale diensten aan particulieren voor de btw uitgegaan van heffing in de lidstaat van de afnemer. Onder digitale diensten vallen telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Volgens het reguliere btw-systeem zou u als leverancier aan afnemers in verschillende lidstaten in al die lidstaten aangifte moeten doen omdat u daar als verkoper btw verschuldigd bent. U zou dan kennis moeten hebben van… Read More »MOSS-regeling voor buitenlandse btw