Onze focus

Administraties

In deze tijd is het voeren van een administratie gemakkelijker geworden dan ooit. Veel onderdelen kunnen worden geautomatiseerd en door middel van digitale aanlevering kost het u als ondernemer veel minder tijd. Installeer een app op je telefoon. Maak van elke factuur of bonnetje apart een foto. In 20 minuten is deze beschikbaar voor verwerking bij ons!

Samen met de bankkoppeling, die je samen met ons tot stand brengt met het boekhoudpakket worden alle bankafschriften bij ons dagelijks ingelezen. Alle andere documenten kun je ook naar ons voor jouw administratie uploaden en plaatsen in jouw elektronisch dossier.

Zelfs al zou je al jouw administratie verliezen of beschadigen dan hebben wij overal een elektronische kopie van.

Jaarrekeningen en rapportages

Elke ondernemer heeft een eigen manier om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de financiële gang van zaken binnen zijn onderneming.  Wij bieden elke ondernemer de mogelijkheid om met behulp van management rapportages inzicht te krijgen in de financiële wel en wee van zijn onderneming. Wij bieden je verschillende dashboards aan of gewoon een simpele maand- of kwartaalrapportage.

Een keer in het jaar heb je minimaal jaarstukken nodig als bijlagen bij jouw aangifte Inkomstenbelasting / Premies Volksverzekeringen of een uitgebreidere rapportage in de vorm van een jaarrekening. Wanneer je een financiering hebt afgesloten wil de geldverstrekker vaak ook een jaarrekening zien om een indruk te krijgen hoe het gaat met jouw onderneming.

Belastingadvies

Belasting betalen is niet leuk maar als ondernemer ontkom je er vaak niet aan. Wij zorgen ervoor dat je in ieder geval nooit teveel betaalt. Toch hebben sommige situaties bij jou specifiek fiscaal advies nodig. Wij hebben ervaren belastingadviseurs, die je hierbij kunnen helpen.

De Belastingdienst stelt regelmatig een controle in bij ondernemers. Zo’n belastingcontrole kun je het beste laten begeleiden door één van onze belastingadviseurs. Ook heeft de Belastingdienst soms vragen over jouw aangifte Inkomstenbelasting / Premies Volksverzekeringen, Vennootschapsbelasting of Omzetbelasting. Je kunt deze vragen door ons professioneel laten beantwoorden.

Het kan voorkomen, dat je er niet uitkomt met de Belastingdienst en het blijvend oneens met hen bent. Wij verzorgen jouw bezwaar- en eventueel beroepsprocedure en schatten voor jou de kans van slagen in.

Bedrijfsfinanciëringen

Tijdens het ondernemen kun je tegen kansen aanlopen, die je niet alleen financieel kunt dragen, maar wel wilt aangrijpen om jouw onderneming te laten groeien of stabieler te maken. Starters hebben soms geld nodig om gereedschappen, inventaris of voorraden te kunnen financieren. Het is dan niet altijd gemakkelijk om een financiering bij de bank voor elkaar te krijgen. Wij kunnen je daarin begeleiden om wel succesvol een financiering aan te vragen bij de bank en als dat niet lukt of niet mogelijk is, hebben wij een netwerk van andere geldverstrekkers waarbij dat misschien wel lukt.